Đau thần kinh tọa bệnh học

Đau thần kinh tọa bệnh học là căn bệnh phổ biến thương gặp ở mọi lứa tuổi từ 30 – 50, trong đó tỷ lệ nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Bệnh đau thần kinh tọa là một hội chứng thần kinh với triệu chứng đau dọc theo...