Đau khớp có nên đi bộ tập thể dục không?

Trong các phương pháp chữa bệnh đau khớp gối thì tập luyện là một trong những phương pháp hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, tập luyện bằng cách đi bộ thì có nên hay không? Đau khớp có nên đi bộ? Khi bắt đầu bị đau khớp gối...