Điều trị đau đầu bằng châm cứu

Đau đầu theo y học cổ truyền thuộc phạm trù chứng đầu thống, đầu phong, não phong. Để điều trị đau đầu bằng phương pháp y học cổ truyền mà cụ thể ở đây là châm cứu chúng ta cần bắt đầu từ việc tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh,...