Bấm huyệt chữa bệnh bại liệt

Bấm huyệt theo cách hiểu đơn giản nhất chính là mở huyệt, khai thông huyệt đạo nhằm lưu thông khí huyết, một khi huyệt đạo được khai thông thì ắt sẽ chữa được bệnh tật. So với các phương pháp chữa bệnh khác thì bấm huyệt mang đến hiệu quả...